Skandinaviska Institutet

Land:
Typ:

Sydafrika - djurreservat för lejon

Drakenstein Lion Park är ett djurreservat för lejon som fötts upp i fångenskap och tyvärr inte kunnat rehabiliteras och släppas ut i det fria. Parken...

Indien – Barn & utbildning

I ett projekt med gatubarn i Indien hjälper du ideella organisationer som arbetar med att höja livskvalitén för många barn som hade hamnat utanför samhället....

Indien – Miljöfrågor & Utbildning

Volontären arbetar tillsammans med en lokal NGO, en skola eller en stiftelse som är engagerad i miljöfrågor & informationsspridning. Uppgifter och aktiviteter för volontären kan...

Sydafrika - rehabiliteringscenter för sjöfåglar

The Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB) driver ett rehabiliteringscenter för skadade sjöfåglar där större andelen är afrikanska pingviner, men även...

Indien - skola

Som volontär på en skola kan du lära ut engelska och andra ämnen om du har andra intresseområden eller kunskaper. Exempel på aktiviteter är dans-...

Indien – Mänskliga Rättigheter

I Indien finns en mängd lokala organisationer (Non Governmental Organisations) som arbetar ideellt för att stärka kvinnors och barns rättigheter eller uppmärksamma frågor som rör...

Indien - ekologiskt jordbruk

Volontären hjälper organisationer och bondekollektiv som arbetar med jordbruk, trädgårdsarbete, informationsspridning om ekologisk jordbruk, miljöproblem och hållbart matproduktion. Aktiviteter kan vara att förbereda jorden för...

Indien - Himalaya

Dharamshala ligger i delstaten Himachal Pradesh i norra Indien, 500 kilometer från Delhi. Den lilla bergsstaden på Himalayas sluttning är Dalai Lamas hem i exilen...