Skandinaviska Institutet

Filter:
Reseberättelse

Anita, Bhaktapur i Nepal

Mitt volontäruppdrag bestod i att arbeta på förskola i Katunje/Bhaktapur. Den skola som jag arbetade på hette Unique International Academy Secondary School. Den hade ca 350 elever från förskola (2,5-3,5...

Reseberättelse

Alva, Quito i Ecuador

Det jag som volontär mest sysslade med på centret var att från 9 på morgonen leka med barnen och underhålla dem. Framåt 10-tiden gick vi inomhus till klassrummen där det...

Reseberättelse

Louise, Chennai i Indien

Under mitt projekttid arbetade jag större delen på FSLs kontor i Chennai. Där förberedde jag föreläsningsmaterial, planerade evenemang, skev rapporter och förde statistik. Utöver detta arbetade jag i åtta olika...

Reseberättelse

Isabelle, Kathmandu i Nepal

En typisk dag innebar att vi tog bussen till sjukhuset så att vi var framme ca 9.30. Vi spenderade dagen på fysioterapeutmottagningen där det var drop-in, så vi visste aldrig...

Reseberättelse

Kristoffer, Pondicherry i Indien

Mitt projekt var på hållbart jordbruk hos en liten NGO söder om Pondicherry. Kortfattat så gick det ut på att utveckla, producera, sälja och sprida kunskap om olika kompostmetoder, framför...

Reseberättelse

Isabella, Kathmandu i Nepal

Månader av förberedelser, planering och ännu mer oro, ångest och funderingar hade nu lett fram till dagen. Jag sa till mig själv och andra att det värsta som ju kan...

Reseberättelse

Albin & Ellen, Pondicherry i Indien

Vårt projekt var barnhem för barn/vuxna med handikapp och för barm utan handikapp samt med tillhörande skola, en ”vanlig” och en specialskola. Hela organisationen hette IRDC och sammanlagt var det...

Reseberättelse

Peter, Nuwakot i Nepal

Projekten skilde sig åt eftersom de hade olika inriktningar. Sustaninable Village i Chainpur var min första anhalt. Här blev min uppgift att dokumentera ett kollektiv som bestod av 15 kvinnor....