Skandinaviska Institutet

Praktisk information

Samarbetsorganisationer
Våra samarbetspartners på plats i Ecuador, Indien, Nepal och Sydafrika är ideella non-regering organisationer (NGO) som arbeta för att främja global förståelse/interkulturell lärande och att arbeta för gemenskap och fred genom ungdomsutbyte. De stöder volontärprojekt i samarbete med det lokala samhället genom att placera aktiva volontärer från olika länder att delta på de projekt som är intresserade att lära sig, dela och är villiga att arbeta tillsammans för förbättring och förståelse.

Våra partners och koordinatorer på plats undersöker noggrant alla volontärplaceringar och denna personal har lång erfarenhet av att ha arbetat med internationella volontärer. Både förser volontärerna med nödvändig träning och fullt stöd under programtiden eftersom de anser att internationella volontärer fulla av entusiasm, god utbildning och en hel del erfarenheter avsevärt kan bidra till att förbättra livskvalitén för representative projektpartner.

Att boka flyg
Flygbiljetten bokar du själv, men vi kommer gärna med tips på resebyråer.

Försäkring
Det är obligatoriskt att ha en heltäckande försäkring under resan. Du ansvarar själv för ditt försäkringsskydd under resan. När du ska leva utomlands en period, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Det viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen och att den passar just dina behov. Kolla upp försäkringsskyddet i din hemförsäkring, eller teckna en reseförsäkring för vistelsens period. Om du vistas i gästlandet som långtidsvolontär (under en längre period) rekommenderas en försäkring som riktar sig speciell mot volontärer som t.ex. Gouda Leva Utomlandsförsäkringen.

Visum
I alla projektländer behövs visum. Vi hjälper dig med tips och råd om var och hur du enklast ordnar ett visum. Du måste ha ett pass som är giltigt i minst 6 månader efter resans slut och med minst två tomma sidor. Vi ger dig utförlig visuminformation när du är anmäld till något av våra projekt.

Vaccination
Vi rekommenderar att du i god tid inför resan, tar kontakt med din lokala vaccinationscentral för råd gällande vaccinationer. Vaccinationsskyddet beror på vilka olika länder du eventuellt ska besöka under resan, vilka platser inom ett land du har tänkt befinna dig på och hur länge.

Betalning
Du betalar via faktura som skickas ut till dig. Fakturan behöver vara betald senast en vecka innan avresan. De projekt och organisationer som vi samarbetar med tar gärna emot dig, men har inte råd att betala dig för ditt arbete eller boende. Avgiften inkluderar därför boende, mat, mentor på plats, transporter, stöd till utvalda projekt samt förberedelsemöte, material och administrativt arbete.

Projektbidrag
Är du i gästlandet och vill göra någonting speciellt på ditt projekt som t.ex. ett utflykt med barnen på hemmet, en tävling på skolan, köpa material till sjukhuset? Det finns möjlighet att ansöka om projektbidrag hos oss på beloppet 50 USD (ca 400 SEK).  Lite pengar i Sverige är mycket pengar i Ecuador, Nepal, Indien eller Sydafrika. Om du har en projektidé under din tid på plats, skriv ett mejl till oss där du beskriver vad du gärna vill genomföra och hur du skulle använda projektbidraget. Efter avslutat projekt ber vi dig att skriva några rader om eventet och skicka några bilder.

Stipendium
Det finns flera sätt att få din vistelse och ditt projektarbete som volontär sponsrat. Om du vill ansöka om stipendier kan vi gärna hjälpa till att utfärda ett antagningsbevis/inbjudan. Nedan hittar du exempel på hur du kan gå till väga, men kom ihåg att det finns fler möjligheter.

  • Folke Bernadottes Minnesfond
  • Olof Palmes Minnesfond
  • Din lokala Lions- och Rotaryförening

Folke Bernadottes Minnesfond
Folke Bernadotte Minnesfond fördelar varje år resestöd på mellan 6000 och 7000 kr till ungdomar under 25 år som gör volontärprojekt i minst åtta veckor utomlands. Deras deadline är den 15 februari/ 15 september, och för dessa ansökningar ska resan påbörjas mellan den 1 maj och 30 november/ 1 december och 30 april. Stipendium söks på särskild blankett som finns på deras hemsida.

Olof Palmes Minnesfond
Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner. Det som spelar störst roll är inte vilka ni är utan vad man har tänkt göra och att projektet går att koppla till något av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism. Sista ansökningsdagen för Palmestipendiet är 20 mars. Projekt ska genomföras tidigast sex veckor efter sista ansökningsdag. Stipendium söks genom att registrera en ansökan på deras hemsida.

Förutom olika stipendier och fonder, kolla med din familj, din skola eller varför inte något lokalt företag, affär eller tidning där du bor om de vill stöda din volontärinsats. Att hitta sponsorer kan var en utmaning, men det viktiga är att du tycker dina aktiviteter är roliga. Det är även viktigt att du informerar utförligt om ditt projekt och din motivation för den eventuella sponsorn, men även vad sponsorn får ut av utbytet. Försök att inspirera dem till ditt projekt och låta dem vara delaktiga under vistelsen, exempelvis genom regelbunden kontakt och uppföljning efteråt.

Avresemöte
Varje volontär som åker iväg längre än en månad ska delta i ett obligatoriskt informationsmöte innan avresan, där man diskuterar det kommande projektet, säkerhetsfrågor samt volontärens egna tankar och funderingar. Vi samordnar regelbundet avresemöten i olika städer i Sverige. När resan närmar sig får du en inbjudan till ett möte nära dig. Om det inte finns möjligheten för dig att delta i ett personligt avresemöte, finns det möjlighet att ha ett skypemöte där vi går igenom de viktigaste frågor.