Skandinaviska Institutet

Dina kostnader

Indien

Nepal

Sydafrika

Ecuador
3 veckor 3500 kr  8200 kr  ─  ─
1 månad

10000 kr

15 000 kr 11000 kr
2 månader              12000 kr

11900 kr

21 800 kr 16500 kr
3 månader

15800 kr

14000 kr

 28 300 kr 21500 kr
4 månader

19500 kr

16000 kr

 ─
5 månader

23400 kr

18000 kr

 ─
6 månader              27500 kr          ─  ─

 

Programkostnaden inkluderar:

 •     Orienteringsmöte i Sverige.
 •     Personlig hämtning på flygplatsen.
 •     Orienteringsdag(ar) på plats.
 •     Boende & mat i värdfamilj eller på projektet.
 •     Intyg.

Ej inkluderat:

 • flyg
 • visum
 • försäkring
 • ev vaccinationer

Programavgiften betalas senast en vecka innan avresa via faktura som skickas ut till dig.

Priserna är angivna i SEK och gäller tills vidare. Vi förbehåller oss rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Som förändringar räknas bland annat ändringar av projektkostnader och valutakurser.

Stipendiumtips
Det finns flera sätt att få din vistelse och ditt projektarbete som volontär sponsrat. Om du vill ansöka om stipendier kan vi gärna hjälpa till att utfärda ett antagningsbevis/inbjudan. Nedan hittar du exempel på hur du kan gå till väga, men kom ihåg att det finns fler möjligheter.

 • Folke Bernadottes Minnesfond
 • Olof Palmes Minnesfond
 • Din lokala Lions- och Rotaryförening

Folke Bernadottes Minnesfond
Folke Bernadotte Minnesfond fördelar varje år resestöd (7000,-kr) till ungdomar (under 25 år) som gör volontärprojekt (i minst 8 veckor) utomlands. Deras deadline är den 15 februari/ 15 september, och för dessa ansökningar ska resan påbörjas mellan den 1 maj och 30 november/ 1 december och 30 april. Stipendium söks på särskild blankett som finns på deras hemsida.

Olof Palmes Minnesfond
Fonden är främst till för att stödja och uppmuntra ungdomars engagemang och ambitioner. Det som spelar störst roll är inte vilka ni är utan vad man har tänkt göra och att projektet går att koppla till något av fondens tre huvudsyften: fred, internationell förståelse och antirasism. Sista ansökningsdagen för Palmestipendiet är 20 mars. Projekt ska genomföras tidigast sex veckor efter sista ansökningsdag. Stipendium söks genom att registrera en ansökan på deras hemsida.

Förutom olika stipendier och fonder, kolla med din familj, din skola eller varför inte något lokalt företag, affär eller tidning där du bor om de vill stöda din volontärinsats. Att hitta sponsorer kan var en utmaning, men det viktiga är att du tycker dina aktiviteter är roliga. Det är även viktigt att du informerar utförligt om ditt projekt och din motivation för den eventuella sponsorn, men även vad sponsorn får ut av utbytet. Försök att inspirera dem till ditt projekt och låta dem vara delaktiga under vistelsen, exempelvis genom regelbunden kontakt och uppföljning efteråt.

Projektbidrag
Är du i gästlandet och vill göra någonting speciellt på ditt projekt som t.ex. ett utflykt med barnen på hemmet, en tävling på skolan, köpa material till sjukhuset? Det finns möjlighet att ansöka om projektbidrag hos oss. Lite pengar i Sverige är mycket pengar i Ecuador, Nepal, Indien och Sydafrika. Om du har en projektidé under din tid på plats skriv ett mejl till oss där du beskriver vad du gärna vill genomföra och hur du skulle använda projektbidraget. Efter avslutat projekt ber vi dig att skriva några rader om eventet och skicka några bilder.

Budget
Skandinaviska Institutet är en stiftelse, vilket betyder att vi drivs helt utan vinstintressen. Stiftelsen samarbetar med små lokala organisationer och projekt som gärna ta emot dig som volontär men har inte råd att betala dig för ditt arbete, boende, kost, transport etc. Stiftelsens volontärprojekt finansieras därför av i första hand sina deltagare och programavgiften täcker omkostnader för boende, mat, kontaktperson, projektstöd mm.

Programavgiften används för följande:

 • Kost och logi på plats.
 • Flygplatshämtning.
 • Kontaktperson och support på plats.
 • Projektstöd.
 • Förberedelsemöte.
 • Material, resekostnader, partnerbesök.
 • Marknadsföring och administration  i Sverige.
 • Moms.