Skandinaviska Institutet

Res som au pair till USA igen!

Har du varit au pair i USA tidigare och önskar att du kunde åka igen? Det kan du!
Om du åker med oss behöver du dessutom bara betala halva programavgiften, om du gör färdigt din ansökan och har gjort din intervju innan 31 december 2017!

Du gör hela ansökningsprocessen som förra gången, men du behöver ha:
– fullföljt ditt tidigare au pair-år (eller ha stannat hela förlängningen)
– ha avslutat studierna som ingick i ditt au pair-år
– ha bott utanför USA i minst 2 år
– kunna få referenser från din/dina tidigare värdfamilj/värdfamiljer i USA

Hör av dig till oss för mer information!