Skandinaviska Institutet

Ansökan om stipendium

Vänligen fyll i uppgifterna nedan. Besked gällande stipendium ges inom två veckor.

Det går bra att ansöka om stipendium både före och efter det att du skickat in din high school-ansökan till oss.

Du kan inte söka stipendium för studier på Private High School.

När du ansöker om stipendium innan du sökt till high school-programmet, ges först ett förhandsbesked gällande stipendium. För att erhålla stipendiet behöver du ansöka till high school inom 6 – 8 veckor, beroende på hur tidigt du söker. Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Ansökan om stipendium

    (det går bra att ansöka om stipendium även innan du gjort en formell ansökan till High School-programmet)