Skandinaviska Institutet

Våra universitet

När du skickar in din ansökan kan du välja och ange max 2 av dessa universitet från listan. Det är garanterat att dina önskade universitet finns på din stipendielista, om du uppfyller universitets krav. Utöver det finns det 7 universitet på din individuella stipendielista. Totalt erbjuder vi 9 universitetsplatser som kommer att vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i din ansökan samt vid intervjun. Dina betyg (GPA), Toefl-resultatet, önskade studieinriktning, personliga intresse samt tillgänglighet påverkar viket universitet/college som kommer att erbjuda stipendiatplats.

Här kan du se vilka 12 universitet som du kan välja mellan:

Illinois College, Jacksonville, IL
Normalpris/läsår: $39.780
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $15.450

University of Wisconsin – Superior, Superior, WI
Normalpris/läsår: $22.800
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $15.600

St. Mary’s University of Minnesota, Winona, MN
Normalpris/läsår: $41.800
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $15.900

Southern Utah University, Cedar City, UT
Normalpris/läsår: $28.300
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $16.000

Truman State University, Kirksville, MO
Normalpris/läsår: $23.000
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $16.000

Menlo College, Atherton, CA
Normalpris/läsår: $52.650
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $16.000

Caroll University, Waukesha, WI
Normalpris/läsår: $41.000
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $16.000

Aquinas College, Grand Rapids, MI
Normalpris/läsår: $41.310
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $17.310

University of Wisconsin – Eau Claire, Eau Claire, WI
Normalpris/läsår: $26.200
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $20.200

North Park University, Chicago, IL
Normalpris/läsår: $39.000
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $23.000

Colorado Mesa University, Grand Junction, CO
Normalpris/läsår: $34.600
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $25.600

Stetson University, DeLand, FL
Normalpris/läsår: $58.000
kostnader stipendiat/läsår för studier, boende och mat: $27.000

Vi samarbetar med en rad olika högskolor och universitet i USA i mer än 35 delstater från östra till västra kusten. De tar gärna emot internationella studenter för att berika campuslivet och stödjer dem med stipendier, som täcker en stor del av kostnaderna för utbildning, mat och boende.

Stipendierna baseras på att studenten skall bo på ett amerikanskt campus. Campus innebär att man bor på universitetets studentboende och i möjligaste mån deltar i skolans aktiviteter. Stipendiet bygger även till en del på universitetens önskan att få ett internationellt utbyte.

När det gäller struktur på universitet/college varierar det stort. Det kan vara små privata college på landsbygden med ca 800 elever, men även stora statliga universitet i städer, med upp till 17.000 studenter. Alla universitet/college har det gemensamt att de erbjuder en utbildning av hög kvalitet. Samtliga aktuella universitet/college är CSN-berättigade gällande de kostnader som ej täcks av stipendiet.

Stipendiaterna bor alltid på ett universitetets/collegets campus. På campuset finns, förutom föreläsningssalar, klassrum, bibliotek, idrottshallar, arenor och teatrar, även restauranger, caféer och lägenheter för studenter. Campus är utformade och organiseras med utgångspunkt för att främja och underlätta för de studenterna under studietiden. Campuset erbjuder studenterna aktiv hjälp med studieplanering och målinriktning. Idrott och andra aktiviteter utanför studierna, har hög prioritet på universitet/college. På ett campus finns det även många arbetsuppgifter för internationella studenter (t.ex. i restauranger, bibliotek, biografer, inom idrott, eller stödundervisning).

Denna möjlighet till stipendiatplatser vid universitet/college är öppen för sökande som inte har en specifik ort/stat eller universitet/college som krav för sina studier. Möjligheten är tillgänglig för sökande som i första hand är intresserade av att erhålla en högkvalitativ utbildning på ett för studierna lämpligt college/universitet.

Om du redan har sökt och blivit antagen till något universitet/college i USA, så går det inte att ordna en stipendiatplats på den institutionen genom oss, eftersom ni redan har ett avtal.

Det är viktigt att känna till att stipendiatplatserna ej gäller för studier vid universitet som Harvard, Yale, UCLA, Stanford, MIT, Berkeley, Purdue och Princeton. Universiteten i denna kategori har extraordinära krav på sina stipendiater.