Skandinaviska Institutet

Våra universitet

Vi samarbetar med en rad olika högskolor och universitet i USA i mer än 35 delstater från östra till västra kusten. De tar gärna emot internationella studenter för att berika campuslivet och stödjer dem med stipendier, som täcker en stor del av kostnaderna för utbildning, mat och boende.

Stipendierna baseras på att studenten skall bo på ett amerikanskt campus. Campus innebär att man bor på universitetets studentboende och i möjligaste mån deltar i skolans aktiviteter. Stipendiet bygger även till en del på universitetens önskan att få ett internationellt utbyte.

När det gäller struktur på universitet/college varierar det stort. Det kan vara små privata college på landsbygden med ca 800 elever, men även stora statliga universitet i städer, med upp till 17.000 studenter. Alla universitet/college har det gemensamt att de erbjuder en utbildning av hög kvalitet. Samtliga aktuella universitet/college är CSN-berättigade gällande de kostnader som ej täcks av stipendiet.

Stipendiaterna bor alltid på ett universitetets/collegets campus. På campuset finns, förutom föreläsningssalar, klassrum, bibliotek, idrottshallar, arenor och teatrar, även restauranger, caféer och lägenheter för studenter. Campus är utformade och organiseras med utgångspunkt för att främja och underlätta för de studenterna under studietiden. Campuset erbjuder studenterna aktiv hjälp med studieplanering och målinriktning. Idrott och andra aktiviteter utanför studierna, har hög prioritet på universitet/college. På ett campus finns det även många arbetsuppgifter för internationella studenter (t.ex. i restauranger, bibliotek, biografer, inom idrott, eller stödundervisning).

Denna möjlighet till stipendiatplatser vid universitet/college är öppen för sökande som inte har en specifik ort/stat eller universitet/college som krav för sina studier. Möjligheten är tillgänglig för sökande som i första hand är intresserade av att erhålla en högkvalitativ utbildning på ett för studierna lämpligt college/universitet.

Om du redan har sökt och blivit antagen till något universitet/college i USA, så går det inte att ordna en stipendiatplats på den institutionen genom oss, eftersom ni redan har ett avtal.

Det är viktigt att känna till att stipendiatplatserna ej gäller för studier vid universitet som Harvard, Yale, UCLA, Stanford, MIT, Berkeley, Purdue och Princeton. Universiteten i denna kategori har extraordinära krav på sina stipendiater.