Skandinaviska Institutet

Stipendier

Den ordinarie studiekostnaden vid de aktuella universiteten varierar mellan 20.000 – 45.000 usd per helt läsår (inklusive mat och boende). Stipendiet täcker normalt mellan 40-60 % av kostnaderna.

När vi tagit emot din kompletta stipendiatansökan, återkommer vi till dig gällande vilka stipendiatplatser som är aktuella, samt vilka universitet/college som de är knutna till. Totalt erbjuder vi 9 universitetsplatser som kommer att vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i din ansökan samt vid intervjun. När du skickar in din ansökan kan du välja och ange max 2 universitet från listan. Det är garanterat att dina önskade universitet finns på din stipendielista, om du uppfyller universitets krav. Dina betyg (GPA), Toefl test resultatet, önskade studieinriktning, personliga intresse samt tillgänglighet påverkar vilket universitet/college som kommer att erbjuda stipendiatplats. Stor hänsyn tas även till socialt engagemang, intressen och hobbys utanför studierna, eftersom campus livet i USA anses som en mycket viktig del av studentens utbildning.

Du kommer att erbjudas stipendiatplatser vid ett antal universitet/college i enlighet med din studieinriktning. Stiftelsen bemödar sig alltid ta fram mellan 7-10 erbjudanden gällande stipendier och lämpliga universitet/college. Studiekostnader och stipendiernas storlek varierar mellan universiteten/collegen. I redovisningen för varje enskilt universitet/college kommer det att framgå totala kostnaden för att studera vid universitetet/colleget och hur stort ditt stipendium blir.

Du blir erbjuden minst 1 stipendie som garanterar en total studiekostnad på högst 13.000 usd för ett studieår, och minst 2 erbjudanden som täcker 40-60% av den totala studiekostnaden/studieår.

Kostnader för kurslitteratur, försäkring, flyg, visum etc tillkommer. Det är möjligt att söka studiemedel genom CSN för de kostnader som inte täcks av stipendiet.