Skandinaviska Institutet

Stipendier

Den ordinarie studiekostnaden vid de aktuella universiteten varierar mellan 20.000 – 45.000 usd per helt läsår (inklusive mat och boende). Stipendiet täcker normalt mellan 40-60 % av kostnaderna.

När vi tagit emot din kompletta stipendiatansökan, återkommer vi till dig gällande vilka stipendiatplatser som är aktuella, samt vilka universitet/college som de är knutna till. Förslag på stipendiatplatser skall vara anpassade till de kriterier som du har ställt upp i din ansökan samt vid intervjun. Dina betyg (GPA), Toefl test resultatet, önskade studieinriktning, personliga intresse samt tillgänglighet påverkar vilket universitet/college som kommer att erbjuda stipendiatplats. Stor hänsyn tas även till socialt engagemang, intressen och hobbys utanför studierna, eftersom campus livet i USA anses som en mycket viktig del av studentens utbildning.

Du kommer att erbjudas stipendiatplatser vid ett antal universitet/college i enlighet med din studieinriktning. Stiftelsen bemödar sig alltid ta fram mellan 7-10 erbjudanden gällande stipendier och lämpliga universitet/college. Studiekostnader och stipendiernas storlek varierar mellan universiteten/collegen. I redovisningen för varje enskilt universitet/college kommer det att framgå totala kostnaden för att studera vid universitetet/colleget och hur stort ditt stipendium blir.

Du blir erbjuden minst 1 stipendie som garanterar en total studiekostnad på högst 12.000 usd för ett studieår, minst 2 erbjudanden som garanterar en total studiekostnad på som högst 16.000 usd /studieår och minst 2 erbjudanden som täcker 40-60% av den totala studiekostnaden/studieår.

Kostnader för kurslitteratur, försäkring, flyg, visum etc tillkommer. Det är möjligt att söka studiemedel genom CSN för de kostnader som inte täcks av stipendiet.