Skandinaviska Institutet

Ansökningsprocessen

Ansökan
En komplett ansökan innefattar följande:

• Personligt brev (två A4 sidor på engelska).
• Kopia på dina avgångsbetyg. Om du går på sista årskursen
i gymnasiet scanna in ditt senaste terminsbetyg.
• Curriculum Vitae (CV) (en A4 sida på engelska).
• Ett porträttfoto.
• Passkopia.
• Två skriftliga rekommendationer på engelska på vårt formulär. En av de två referenser ska vara en lärare/undervisare på skolan/universitet.
• Godkänt TOEFL test eller IELTS test.
• Intervju.

Ansökningsdatum
Universiteten i USA börjar i augusti (höstterminen) och i januari (vårterminen).

Du kan ansöka hela året för ett stipendium.

Det är en fördel att söka i god tid, då många universitet/college har ett begränsat antal platser för stipendiater. Besked gällande föreslagna stipendiatplatser ges inom 15 dagar från inlämnandet av ansökan.

Senaste ansökningsdatum inför höstterminen 2018 är 1 maj 2018.

Senaste ansökningsdatum inför vårterminen 2019 är 1 oktober 2018.

Ansökningsprocessen
1. Anmäl gärna ditt intresse på hemsidan: XXX Efter anmälan skickar stiftelsen information om ansökningsprocessen, krav på den sökande m.m. samt formulär för rekommendationsbrev  till dig.

2. Om du är intresserad av att söka så behöver du, i ett första steg, emaila ett motivationsbrev på engelska, samt en kopia av dina avgångsbetyg. Om du går på sista årskursen i gymnasiet scanna in ditt senaste terminsbetyg.

3. Inom 14 dagar från det att vi erhållit dessa dokument, blir du kallad till en skype-intervju. Intervjun hålls på både svenska och engelska. Målet med intervjun är att bedöma dina intresseområden, din engelska, dina förväntningar och dina önskemål, samt att vi utvärderar dina möjligheter att delta i programmet.

4. Om du blir godkänd som sökande och vill gå vidare med din ansökan, så behöver du komplettera din ansökan med följande handlingar: rekommendationsbrev, CV, porträttfoto, passkopia, TOEFL/IELTS test.

5. När vi emottagit en komplett ansökan betalar du första delen av egenavgiften till stiftelsen (2000kr).

6. Inom 14 dagar erhåller du besked över vilket/a universitet/college som har möjlighet att ta emot dig som stipendiat samt att du får besked gällande storleken på stipendiet vid respektive universitet.

7. Nu görs den slutliga formella ansökan direkt till det valda universitetet/colleget med stiftelsens hjälp. Du betalar resterande avgiften av 15000 kr.

8. Stiftelsen ser till att du erhåller visumhandlingar samt att vi även går igenom övriga detaljer såsom flyg, försäkringar, visumansökan etc.