Skandinaviska Institutet

Försäkring

Det är viktigt att du känner dig trygg med din försäkring. För att du inte ska behöva oroa dig för hur din försäkring fungerar, förser vi dig med en försäkring som ska täcka allt om du blir sjuk eller behöver vård.

Tillsammans med Au Pair in America har vi tagit fram en omfattande försäkring för våra svenska au pairer. Försäkringen inkluderar både bas- och tilläggsförsäkring, vilket ger dig ett omfattande försäkringsskydd vid sjukdom eller olycksfall. Det ingår även en sportförsäkring som täcker sportrelaterade skador.

Du har ingen självrisk vid läkarbesök på vårdcentral. Försäkringen täcker dig så att du vid sjukdom eller olycksfall inte behöver vara orolig för kostnaden för självrisken varje gång du uppsöker läkare. Vid allvarlig eller långvarig sjukdom ser vi till att du flygs hem till Sverige och får svensk sjukvård.

Din försäkring gäller i 12 månader. De tillägg du kan göra i försäkringen är för ”13e resemånaden” och ”sporttillägg”. Båda tilläggen går att teckna när du är i USA. Den enda självrisk du betalar är för bagage eller stöld.

Din försäkring täcker:

Sjukvård och Olycksfall

  • Du betalar ingen självrisk vid sjukdom eller olycksfall, när du uppsöker vård.
  • I försäkringen ingår akut hemtransport.
  • Om du blir allvarligt sjuk i USA står försäkringen för kostnader som gäller dina föräldrars resa till och från USA.
  • Likaså täcker försäkringen dina resekostnader hem till Sverige om någon nära anhörig går bort. Som anhörig räknas föräldrar, syskon och mor-/farföräldrar.
  • Dygnet runt assistans per telefon i USA.
  • Försäkringsskyddet uppgår till $500 000.

Ansvar och egendom

Ansvarsförsäkringen täcker sak- och personskada upp till $100 000. Du har även en egendomsförsäkring inkl bagage upp till $2 500 som täcker stöld eller om någon av dina tillhörigheter blir förstörda. Egendomsförsäkringen har en självrisk på $250.

Akuttandvårdsförsäkring

Täcker akuttandvård upp till $500.

Tilläggsförsäkringar:

Du avgör själv om du är i behov av att teckna en tilläggsförsäkring. Möjlighet finns även att teckna denna när du är på plats i USA, men den kostar mindre om du tecknar den före avresa. Kostnaden för tilläggsförsäkringarna hittar du på sidan ”Dina kostnader”. Tilläggsförsäkringen inkluderar Sportförsäkring och Reseförsäkring 13:e månaden.

Sportförsäkring

Om du är intresserad av att utöva en sport i USA, eller om du exempelvis ska åka skidor tillsammans med din familj, så behöver du teckna en sportförsäkring som täcker sportrelaterade skador.

Reseförsäkring 13:e månaden

Efter ditt år som au pair har du möjligheten att stanna kvar en extra trettonde månad för att på egen hand resa och uppleva USA, en möjlighet som många väljer att ta vara på och som vi också självfallet rekommenderar. Reseförsäkringen täcker denna trettonde månad.