Skandinaviska Institutet

Värdfamiljen

Tillbringa ett år i någon av 165 spännande amerikanska städer, medan du lever som en familjemedlem i en amerikansk familj och upplever allt som en infödd amerikan – inte som en turist. Våra väletablerade intervjuprocesser är utarbetade för att säkerställa att både au pairer och värdfamiljer väljs omsorgsfullt. Kontoret i USA kontrollerar noggrant varje familjs ansökan.

Som tillägg till den grundliga ansökningsprocessen, besöker en områdesrepresentant varje familj för att se till att deras hem är passande för en au pair. Du kommer att ha ditt eget privata rum med alla måltider inkluderade, och du kommer att placeras i en familj vars barnomsorgs- och familjebehov passar dina erfarenheter, intressen och kunskaper.

Många av våra amerikanska värdfamiljer har redan tidigare välkomnat au pairer i sitt hem och förstår de utmaningar du står inför när du blir en del av en annan familj och kultur. Våra familjer är placerade över hela USA. Alla familjer har olika livsstil beroende på arbetsscheman, barnens ålder, var de bor och deras intressen. Vi gör vårt bästa för att matcha dig med en värdfamilj vars barnomsorgsbehov passar din erfarenhet och vars livsstil och intressen kompletterar dina.

Du kommer att bli kontaktad av en eller flera amerikanska familjer och då ha möjligheten att ställa frågor för att få veta mer om familjen, barnen, hemmet, området, utbildningsmöjligheter och de sysslor de förväntar sig att au pairen ska sköta. Du kommer förmodligen att tala mer än en gång med din värdfamilj innan du kommer till USA.

Ansvar och regler

Att vara en del av en amerikansk familj och framgångsrikt ta hand om deras barn kräver att du helt och hållet förstår dina plikter och ditt ansvar. Som au pair måste du komma ihåg att flexibilitet, ömsesidig förståelse och respekt är mycket viktigt. Om ditt uppförande medför att du brister i omsorgen om barnen eller utför något brott, riskerar du att sändas hem. Dessutom måste du då själv betala din flygbiljett hem. Att ta hand om barn är, som du säkert vet, ett uppdrag som kräver ansvar, och du förväntas att alltid utföra dina sysslor med omsorg och gott omdöme.

Åtagande

Att vara en au pair innebär att du måste vara beredd att tillbringa 12 månader i en amerikansk familj, samt ta hand om deras barn. Du förväntas ha kontakt med din områdesrådgivare varje månad. Om du överger programmet tidigt och inte lämnar USA, är Au Pair in America skyldiga att rapportera dig till Förenta staternas immigrationsmyndigheter. Om du stannar i USA utan tillstånd riskerar du att inte få komma tillbaka till landet under minst 5 år.

Du och ditt nya hem

Din värdfamilj kommer att välkomna dig i sitt hem som en medlem av familjen. För att hjälpa dig att lära känna din nya miljö, kommer en av värdföräldrarna eller en annan vuxen att vara med dig de första tre dagarna, under tiden som du lär dig dina barnomsorgsuppgifter och bekantar dig med din nya miljö. Din områdesrepresentant kommer att kontakta dig under de första 48 timmarna. Din områdesrepresentant ordnar även au pairträffar och finns alltid till hands.

Vad du kan förvänta dig från din värdfamilj

Som au pair i Amerika kommer du att bidra med barnomsorg upp till 45 timmar i veckan  i din värdfamilj. EduCare deltagare kommer att bidra med upp till 30 timmars barnomsorg i veckan, och liksom andra au pairer inte arbeta mer än fem och en halv dag i veckan och inte mer än 10 timmar någon enskild dag.

Värdfamiljen kommer att ge dig ett privat rum, alla måltider och din betalning varje vecka. Dina uppgifter kommer att vara kopplade till barnen och du förväntas inte utföra tungt hushållsarbete. Som familjemedlem förväntas du dock att göra din del av familjesysslorna. Du kan bli ombedd att följa med familjen på semester och, detta kan genom muntligt avtal, räknas som en del av dina två semesterveckor. Din värdfamilj kommer också att bidra med ett studiebidrag på upp till 500 dollar och EduCare deltagare med upp till 1000 dollar för studiekostnader.