Skandinaviska Institutet

Varför åka?

Sex starka skäl att resa med oss till USA:

 1. Du väljer själv din familj
  När din ansökan är klar, kontaktar familjerna dig först per e-mail. Du får deras familjeinformation och kan bestämma tid för samtal (Skype). Om du tycker att det verkar vara en intressant familj, tackar du ja till samtal. I annat fall tackar du nej till samtal. Det finns ingen begränsning i hur många familjer som kan ta kontakt med dig. Du väljer själv vem du vill matcha med. Vi tar hänsyn till de önskemål du har gällande plats, ålder på barn etc.
 2. Du betalar ingenting innan du fått din familj
  Du betalar inga depositioner eller avgifter för att kunna påbörja din ansökan. Avgifter för läkarbesök, visum etc, tillkommer först när du har fått en placering och bestämt dig för att åka som au pair. Du behöver inte ha varit på ett informationsmöte för att kunna påbörja din ansökan och bli godkänd sökande.
 3. Din ansökan är inte bindande
  Du kan när som helst avsluta ditt sökande även efter att du varit på intervju. Om du av någon anledning inte kan fullfölja din ansökan, har det endast kostat dig 192 kronor i avgift till Rikspolisstyrelsen. Denna avgift kan du återfå av oss om din ansökan är komplett och godkänd i USA.
 4. Sök i din egen takt
  Till skillnad från andra au pairorganisationer är vi en icke vinstdrivande stiftelse. Vi har inga försäljare som ringer upp och påskyndar ditt beslut eller din ansökan. Du söker i din egen takt, men får aktiv support av oss under hela ansökningsperioden. När du registrerats som sökande kommer du att få tillgång till ett personligt on-linekonto där du kan följa din ansökan. Du kommer att ha en personlig kontaktperson som hjälper dig med din ansökan. Även efter det att du har rest till USA, har du kvar din personliga kontaktperson i Sverige. Denna person kan du alltid kontakta under ditt år i USA. Det kan vara tryggt att veta, särskilt i början av ditt au pair-år. Vårt mål är att ge en personlig och nära service under hela ansökningsprocessen, att du ska känna dig väl förberedd inför din vistelse och att du ska få en trygg och bra tid i USA.
 5. Allomfattande försäkring
  Det är viktigt att du känner dig trygg med din försäkring när du reser som au pair. Alla au pairer som reser till USA genom oss skyddas av en allomfattande försäkring som täcker sjukvård, olycksfall, ansvar och baggage. Det enda du kan välja till är sporttillägg och en extra resemånad du har efter ditt år.
 6. Skaffa vänner på plats
  I alla våra ca 200 områden i USA där vi placerar au pairer, finns i regel mellan 35 och 65 andra au pairer. I varje område har vi egna ombud som regelbundet ordnar träffar och möten för områdets au pairer, så att du snabbt skall komma in i gemenskapen och få nya vänner.