Skandinaviska Institutet

Hitta din värdfamilj

”Hur hittar jag en familj som passar just mig?” Det är en viktig fråga som många ställer sig. En av grundförutsättningarna för att bo, leva och trivas under sitt au pair-år är att man får bra kontakt med sin värdfamilj. Vår uppgift är att ge dig de bästa förutsättningarna för att matcha med rätt familj. I grunden har vi många familjer, ca 500 familjer varje månad, så urvalet är stort!

Hur når min ansökan ut till familjerna?
Vi arbetar efter flera olika metoder för att matchningsprocessen ska bli så bra som möjligt. Det viktigaste är din ansökan. Med en bra och genomarbetad ansökan blir vårt arbete lättare, fler familjer blir intresserade och processen går snabbare. Vi kommer att hjälpa dig och ge tips och råd så att din ansökan blir så bra som möjligt. Samma sak gäller familjerna, om de gör en dålig presentation av sig själva så blir färre au pairer intresserade av deras ansökan.

Sedan 1986 har vi hjälpt au pairer från världens alla hörn att hitta familjer i USA. Vi försöker ständigt förbättra oss i vårt arbete och under årens lopp har vi prövat olika sätt att arbeta. Vi har funnit att det inte finns ett sätt som passar alla, utan vi arbetar utifrån tre olika metoder när du ska hitta din familj:

  •  Vi har delvis utarbetat ett system där din ansökan automatiskt skickas ut till familjer baserat på intressen, önskemål etc.
    – Detta system gör att din ansökan snabbt når ut till familjerna som stämmer in på dina intressen etc.
  • Familjerna kan samtidigt själva logga in i vårt system och söka au pairer samt kontakta dig direkt utan vår inblandning.
    – Här lönar det sig särskilt bra, om du lagt mycket arbete på din ansökan. Ju bättre ansökan desto fler familjer hör av sig direkt till dig.
  • Parallellt arbetar vi hela tiden med personlig matchning där vi pressenterar din ansökan för olika familjer som vi tror kan passa dig.
    – Vårt matchningsteam i USA arbetar heltid och oförtröttligt på att presentera ansökningar för värdfamiljerna.

Val av familj
Din ansökan når alltså ut till familjerna på flera olika sätt samtidigt. Din ansökan kan gå ut till flera familjer samtidigt och familjerna får även de förslag på flera au pairer samtidigt. När en värdfamilj blir intresserad av dig kontaktar de dig via e-mail. Du och familjen har kontakt under ett par dagar och du får tid att ställa alla frågor, diskutera värdfamiljen med din egen familj eller med vänner, samt känna efter om det är ”den rätta” familjen, innan du lämnar besked.

Du kan få kontakt med flera familjer samtidigt, men när du känner att ”rätt” familj hör av sig bör du inte vänta med att tacka ja. Risken finns annars att familjen tror att du har en annan familj på gång, vilket gör att de kommer gå vidare och kontakta andra au pairer.

Matchningsprocessen är en komplicerad process och vi gör allt för att hjälpa dig och familjen. Man kan jämföra denna process med att söka vilket arbete som helst. Med en bra ansökan går det fortare att få ett erbjudande. Och om du och din arbetsgivare (värdfamiljen) trivs med varandra så matchar ni.

Vi ser till att din ansökan når olika familjer men själva matchningen när du och familjer väljer varandra vill vi inte och ska vi inte lägga oss i. Detta sköter ni bäst själva. Känns det inte rätt med familjen tackar du helt enkelt nej. Med andra ord placerar vi inte ut dig i en familj utan du väljer själv när du vill tacka ja till en värdfamilj. Innan din ansökan går vidare för matchning kommer du att få utförlig information så att du kan förbereda dig på ett bra sätt. Du får samtidigt exempel på frågor som är viktiga att ställa. Du är alltid välkommen att ringa oss om du känner att du vill diskutera en familj som du har kontakt med.

Hur lång tid tar det?
Vi strävar efter att göra ett så bra arbete som möjligt och vi har lyckats bäst om du väljer första familjen som hör av sig. Samtidigt vet vi att första familjen kan vara svår att tacka ja till, eftersom det inte finns någon att jämföra med. Fundera därför gärna en extra gång innan du tackar nej till första familjen. Det går inte att återgå till en familj som man en gång tackat nej till, av den enkla anledningen att varje familj vill känna sig speciell och utvald, precis som du själv.

De flesta väljer att tacka ja till någon av de 3-5 första familjerna som hör av sig. Om det tar längre tid, beror det oftast på att man har ett önskemål som begränsar vilka familjer som din ansökan kan gå ut till. Det går bra att komma med önskemål, vi kommer att gå igenom dina önskemål tillsammans med dig och hur de kan påverkar din ansökan. Det viktigaste i slutändan är att det känns helt perfekt den dag du väljer att matcha med en familj.