Skandinaviska Institutet

Vanliga frågor

Vem kan söka?

Du kan söka om du är mellan 18 och 30 år, har giltigt körkort, har minst 200 timmars barnerfarenhet från att vara barnvakt utanför familj/släkt, har gymnasiekompetens och är vid god hälsa.

Visumkraven är att du är svensk medborgare, har ett giltigt pass och aldrig ha ansökt om ett Working Holiday-visum tidigare.

Hur fungerar visumet?

Med Working Holiday-visum kan du stanna i upp till tolv månader i Australien. Ett minimum för din vistelse finns inte, men du måste naturligtvis arbeta dina sex månader som au pair. Du ansöker själv om visumet, men vi hjälper dig med all nödvändig information och finns till hjälp för att besvara frågor. Visumet kan endast användas en gång i livet. Bestämmelserna i visumet begränsar ditt arbete till en och samma arbetsgivare i sex månader. Efter tiden som au pair kan du fritt bestämma vad du önskar göra de återstående månaderna.

Hur länge kan jag stanna?

Programmet gör det möjligt för dig att arbeta som au pair i upp till 6 månader, med möjlighet till förlängning på plats med ytterligare 3 eller 6 månader i samma familj. Du kan också välja att resa runt upp till 6 månader efteråt, vilket ditt ”Work and Holiday”-visum ger dig möjlighet till. Res antingen som turist, eller arbeta inom enklare områden, som fruktplockning, farmarbete, etc.

Vad ingår i arbetet?

I arbetsuppgifterna som au pair ingår barnomsorg och lättare hushållsarbete. Beroende på behovet hos värdfamiljen arbetar du mellan 25 och 40 timmar per vecka och har minst en och en halv dag ledigt i veckan.

Hur mycket tjänar jag?

Din värdfamilj ger dig fickpengar på AUD 240-290 per vecka, beroende på antalet arbetade timmar i familjen. Personliga utgifter (till exempel telefonsamtal eller bensin) står du själv för. Om du arbetar mer än de timmar som är överenskommet, är ersättningen för de extra timmarna 7 AUD per timme.

Efter att du fullföljt din au pair-vistelse hos familjen kommer du att få en avslutningsbonus på 500$, vilket kan komma väl till pass om du funderar på att resa runt på egen hand i Australien eller söka andra jobb för återstoden av ditt Working Holiday-visum.

Hur ser en typisk värdfamilj ut?

De flesta värdfamiljer är par med flera barn. Ofta arbetar båda föräldrarna, men det finns också familjer där en förälder är hemma och av olika skäl är i behov av ytterligare stöd, t.ex. på grund av att de väntar tillökning, eller för att de har fler än tre barn.

Många av våra australiska värdfamiljer har redan tidigare välkomnat au pairer i sitt hem och förstår de utmaningar du står inför när du blir en del av en annan familj och kultur. Alla familjer har olika livsstil beroende på arbetsscheman, barnens ålder, var de bor och deras intressen.

Vi gör vårt bästa för att matcha dig med en värdfamilj vars barnomsorgsbehov passar din erfarenhet och vars livsstil och intressen kompletterar dina. Du kommer att få kontakt med en eller flera australiska familjer och har då möjligheten att ställa frågor för att få veta mer om familjen, barnen, hemmet, området, och de sysslor de förväntar sig att au pairen ska sköta. Du kommer förmodligen att tala mer än en gång med din värdfamilj innan du åker till Australien.