Skandinaviska Institutet

Kan jag söka?

Ja, om du…

  • är mellan 18 och 30 år
  • har giltigt körkort
  • har minst 200 timmars barnerfarenhet från att vara barnvakt utanför familj/släkt
  • har gymnasiekompetens
  • är vid god hälsa

Visumkrav:

För att erhålla ett Working Holiday-visum behöver du…

  • vara svensk medborgare
  • ha ett giltigt pass
  • aldrig ha ansökt om ett Working Holiday-visum sedan tidigare

Med Working Holiday-visum kan du stanna i upp till tolv månader i Australien. Ett minimum för din vistelse finns inte, men du måste naturligtvis arbeta dina sex månader som au pair. Du ansöker själv om visumet, men vi hjälper dig med all nödvändig information och finns till hjälp för att besvara frågor. Visumet kan endast användas en gång i livet. Bestämmelserna i visumet begränsar ditt arbete till en och samma arbetsgivare i sex månader. Efter tiden som au pair kan du fritt bestämma vad du önskar göra de återstående månaderna.